Regionale koolstofbanken voor het veenweidegebied

Het Rijk stelt klimaatgelden beschikbaar voor het project Valuta voor Veen. Vanuit dit project worden een landelijke koolstofbank en 5 franchisefilialen voor veenweidegebieden opgezet. De focus ligt op de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Overijssel...

FMF: ‘Eerste kopers CO2-certificaten melden zich al’

De Friese Milieu Federatie (FMF) heeft binnenkort de primeur met het verzilveren van CO2-certificaten van veehouders die een reductie van dit broeikasgas realiseren. Het gaat hierbij om een boer die het waterpeil onder zijn veenweidegrond verhoogt. De waarde van de...

Friesland krijgt als eerste een koolstofbank voor veenboeren

Friesland krijgt als eerste provincie een koolstofbank. Boeren in veengebieden kunnen er de CO2-winst verzilveren die ze boeken met een hoger waterpeil op hun land. De oprichting van de landelijke koolstofbank met vijf provinciale filialen is in gang gezet door de...

Vertraging veen-CO2 kost 18 euro per ton

WILLEM BOSMA, Leeuwarder Courant, 23 februari 2019LEEUWARDEN Veehouders kunnen de koolzuuruitstoot van veenbodem met 20 procent verminderen door het slootpeil met 30 centimeter te verhogen. Er komt geld voor. Klik hier om het LC-artikel van 23 februari 2019 te...