Als gevolg van het lage waterpeil in veengebieden oxideert het veen en daarbij komt CO2 vrij. Het project Valuta voor Veen wil dit tegengaan en de hierbij gerealiseerde C02 reductie economisch waarderen door middel van certificaten. Door het verhogen van het waterpeil...

read more